EKOGROSZEK STABEK

Granulacja: 10-25mm

Kaloryczność: 24MJ/kg

Spiekalność: RI: 0-1

Zawartość popiołu: 8-10%

Wilgoć całkowita 10-15%

Zawartość siarki: 0,4%

Zamawiam

- 1 Tonę + 850 zł

Zastosuj Zastosuj
Średni czas dostawy 10-14 dni roboczych
W przypadku gdy przesyłkę odbiera inna osoba niż Zamawiający

Złóż zamówienie:


Sposób płatności:


Dane wymagane od 1 Stycznia 2019 w związku z nowelizacją przepisów o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne.

Administratorem danych osobowych jest KTK Polska sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest KTK Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-819 Gdańsk), przy ul. Okopowej 7, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.stabek.pl/www.ktkpolska.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem platformy www.stabek.pl/www.ktkpolska.pl, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy handlowej www.stabek.pl/www.ktkpolska.pl, w tym dokonywania transakcji. Aby zrealizować te cele, KTK Polska sp. z o.o. udostępnia dane osobowe swoich Klientów swoim spółkom zależnym. Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@ktkpolska.pl. Gwarantujemy użytkownikom spełnienie wszystkich przysługujących im praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia ich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

czytaj więcej